Läxa till 10 oktober/Anette

Klass 4

Vi gick igenom sidorna 10-15 tillsammans och de fick läsa upp vykorten de skrivit. Vi gick också igenom nya ord på sidorna 108-109.

Läxa: Geografiboken sidorna 108-109 och sidan 32 i arbetsboken.

Klass 7

Vi gick igenom läxan och förberedde den nya. De fick göra ett stavningstest som jag rättar till nästa gång.

Läxa: Sidorna 74-77, Uppgifter 1 och 2 på sidan 77. Uppgift 2 vill jag ha på löst papper så att jag kan samla in.

Klass 9

Läxa: Uppgift 2 sidan 158, uppgift 3 sidan 159 och uppgift 4 sidan 160