Läxa till 13 juni/ Niki

10.00

Läxa: Skriv din egen berättelse, tänk på W-modellen. Omläxa på språkfrågorna s. 125.

Lyssna även på Lottas historia 1969. Denna gång ska du göra en sammanfattning av avsnittet.

https://urplay.se/program/214482-halsning-till-framtiden-lottas-historia-1969

11.00

Läxa: Vi har kommit till sista landskapet, Östergötland s. 150-151. Skriv tre egna meningar om landskapet och svara på frågorna.

  1. Hur högt är berget Omberg?
  2. Vilka två stora skärgårdsområden ligger utanför Östergötlands kust?
  3. Vad kallas kanalen mellan Östersjön och Vättern?
  4. Vilken industri var Norrköping känd för på 1800-talet?

Lyssna även på Hamnskiftarens resa avsnitt 7, Södermanland och skriv en sammanfattning.

https://urplay.se/program/205545-hamnskiftarens-resa-sodermanland-uppland

12.00

Läxa: Dags att repetera verben s. 205-206, gör uppg. 1-7.

Lyssna även på Lottas historia 1969. Denna gång ska du göra en sammanfattning av avsnittet.

https://urplay.se/program/214482-halsning-till-framtiden-lottas-historia-1969

13.00

Läxa: Läsebok: 154-157, läs gärna 158-159 också.

Övningsbok: 85-86

Skrivbok: Lär dig de mjuka och hårda vokalerna utantill.

Hårda

a o u å

Mjuka

e i y ä ö

Titta också på Livet i bokstavslandet, säsong 2, avsnitt 4.

https://urplay.se/program/186572-livet-i-bokstavslandet-glass