Läxa till 13 juni/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 166-169 och övn.bok sid.78. Gör även skrivuppgiften längst ner på sidan 76. De skriver något och ritar till.

Klass 3

Läxa: Vi pratade om bilden på sidan 84 i övningsboken. I läxa ska de återigen titta på bilden och skriva en liten berättelse. De ska inte beskriva bilden, utan fantisera.
De ska också göra de fem första av de läsförståelsekort som jag mejlar separat. Ni behöver inte trycka ut, utan de kan skriva svaren i sina i skrivböcker.

Högstadiet

Skriv en text på ca 200 ord där du diskuterar rösträtt. I den första delen, 1/3 av texten, berättar och beskriver du vad rösträtt är. Du kanske behöver googla lite på det. I den andra delen, 2/3 av texten, resonerar du lite om rösträtt utifrån de olika synsätten på kopian. Välj de som är lättast att skriva om, kanske tre stycken. Du beskriver alltså varför de flesta är för rösträtt när det t ex gäller pengar eller förnuft. Varför kan det finnas en del som tycker annorlunda? Försök att förklara båda sidor.
Lägger också upp en länk till en quiz som finns på sidan Fira demokratin. Gör gärna den. Svaren finns på sidorna och då lär ni er mycket om demokratin. Om ni inte kan ladda ner dokumenten här, gå till Google Classroom.

http://RÖSTRÄTT.docx

https://firademokratin.riksdagen.se/quiz/testa-dina-kunskaper-om-demokrati/