Läxa till 6 juni/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 160-165 och övningsbok sid. 76-77

Klass 3

Läxa: Läsebok sid. 182-189 och övningsbok sid. 95-96

Högstadiet

Berätta om ”ert” politiska parti. Ta reda på lite om dess historia och vad deras mål är. Det är en muntlig uppgift och ni får gärna förbereda en powerpointpresentation som vi kan dela på skärmen. Titta också på videon från Sveriges riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/upplev/