Läxa till 30 maj/Anette

Klass 1

Texterna är nu lite längre, så läs gärna för dem en gång annars kan det kännas lite svårt.  Låt dem sedan läsa en gång själva högt.

Läxa: Läsebok sidorna 154-159  och övningsboken sidan 72-73

Klass 3

De hade jobbat gjort fina texter om sina djur. De är jätteduktiga på det muntliga.

Läxa: Läseboken sidan 154-159 och övningsboken sidan 75.  De gör också skrivuppgiften längst ner på sidan 75.

Högstadiet

Vi pratade om monarki och republik.

”Det finns två slags statsskick: monarki och republik. De kan inte kombineras med varandra, utan är oförenliga. Övriga statsskick betraktas i regel som olika varianter av dessa två ursprungliga.
Med monarki menas att landet har en kung eller drottning som statschef. Kungamakten är i regel ärftlig.
I en republik saknar staten kung och drottning och har istället en folkvald regeringschef (t.ex. en statsminister eller president) som statschef.
Runt om i världen förekommer många olika statsskick – från renodlade monarkier, som Saudiarabien, till utpräglade republiker som USA. Dessa är ofta knutna till varierande uppfattningar om demokrati.
Vissa stater har en konstitutionell monarki, som till exempel Sverige. Det innebär att staten formellt är en monarki men att monarken saknar politisk makt. I andra fall kan man ha en republik, men där istället den valda statschefen har begränsad politisk makt. Ett sådant exempel är Tyskland.”

https://urplay.se/program/205466-fatta-sveriges-demokrati-monarki-eller-republik

Läxa: Titta på programmet och skriv sedan en text där du resonerar om skillnaden mellan monarki och republik, fördelar och nackdelar. Gör en liten inledning och också en avslutning där du skriver din egen åsikt, där du tar ställning. Skriv ca 150 ord.