Läxa till 23 maj/Anette

Klass 1

Vi har nu gått igenom alla bokstäver i alfabetet.  Läsläxan kommer hädanefter att bli lite längre texter, inga blå rutor.

Läxa: Läsebok sidorna 150-153 och övningsbok sidan 72 – 73.  Skriv några meningar om clownen (se länk)

EN CLOWN

Klass 3

De läser alla jättebra nu och deras skrivuppgifter var mycket bra.  De är så duktiga!

Läxa: De läser om djuren i övningsboken på sidorna 87-91.  De väljer ett djur.  De får naturligtvis även välja ett annat djur än de som finns i boken.  De gör skrivuppgiften på sidan 86 i övningsboken.

Högstadiet

Läxan finns på Google Classroom.  Ni skriver alltså om ett land som ni väljer själva.  Ni skriver om statsskick och om annat som t ex geografi, klimat, handel.  Läxan finns även här:

Hemuppgift Högstadiet