Läxa till 16 maj/ Niki

10.00

Läxa: Svara på frågorna (b-f) till Mardrömsvarningen. Läs Nytt racingspel med välbekanta så ska vi jobba med frågorna på lektionen.

Lyssna på Hälsning till framtiden, avsnitt 2. Den här gången ska vi lyssna på Annikas historia och färdas till år 1984.

https://urplay.se/program/214484-halsning-till-framtiden-annikas-historia-1984

Efter att du har lyssnat:

Hur bor Annika?

Fortsätt tankegångarna:

Ungdomar lyssnar ofta på…….

Musik kan skapa…….

Olika musikstilar……

Vuxna tycker ofta att……..

Minnesjuvelen i det här avsnittet är……..

 

11.00

Läxa: Läs s. 142-143, Västergötland. Skriv tre meningar om landskapet och svara på

frågorna 1-4.

1. Räkna upp några av landskapets platåberg.

2. Hur ser det ut i Tiveden?

3. Vad tyckte Carl von Linné om berget Kinnekulle?

4. Vad kan du berätta om Göteborg?

Lyssna på Hamnskiftarens resa, avsnitt 3 och svara på frågorna.

https://urplay.se/program/205537-hamnskiftarens-resa-ostergotland-smaland

1. Jim kommer sjövägen till Söderköping. Vad är en sjöväg?
2. Vad heter kanalen som börjar i Söderköping? Vad är en kanal? Titta på en karta och se om det är någon skillnad mellan hur en kanal och en å ser ut på kartan.
3. Om Jim hade fortsatt sin resa längs med Göta kanal var hade han hamnat då?
4. Vem är det svanen varnar Jim för?
5. Varför vill inte Ayla att Jim hamnskiftar till en fågel?
6.. Vad heter den stora ön i Vättern?

7. Jättekast heter egentligen flyttblock. Det är stora stenar som ligger utspridda i landskapet. Förr berättades det att det var jättar som hade kastat de stora stenblocken. Men, vet du hur stenarna har hamnat där?

8. Undrar om inte Jims föräldrar är lite oroliga? Hjälp Jim att skriva ett sms där han förklarar var han är.

12.00

Läxa: Läs s. 50-52, gör uppg. 1-5, 10

Lyssna på Hälsning till framtiden, avsnitt 2. Den här gången ska vi lyssna på Annikas historia och färdas till år 1984.

https://urplay.se/program/214484-halsning-till-framtiden-annikas-historia-1984

Efter att du har lyssnat:

Hur bor Annika?

Fortsätt tankegångarna:

Ungdomar lyssnar ofta på…….

Musik kan skapa…….

Olika musikstilar……

Vuxna tycker ofta att……..

Minnesjuvelen i det här avsnittet är……..

13.00

Läxa: Läsebok: s. 133-135

Övningsbok: s.76-77