Läxa till 9 maj/ Niki

10.00

Barnen kommer framöver att ha i läxa, att lyssna på ett radioprogram som handlar om en flicka som reser i tiden. Jag berättade för barnen om programmet och hur de ska jobba med uppgifterna som de kommer att få till varje avsnitt.

Sedan läste barnen upp sina sagor och gav respons direkt till varandra. De hade alla tänkt på vad som var typiskt för genren.

Läxa:

Läs Cirkeln (kopian) och svara på textfrågorna. Läs även igenom Mardrömsvarningen så ska vi jobba med frågorna på lektionen.

Lyssna på Hälsning från framtiden- Sofias historia 1890 och gör uppgifterna som vi gick igenom på lektionen.

https://urplay.se/program/214486-halsning-till-framtiden-sofias-historia-1890

Hur lever Sofia och Karin som Farbella möter på sin tidsresa?

Fortsätt tankegångarna:

Att bli sjuk på den här tiden, 1890, innebar ofta….

Mediciner fanns sällan, så istället….

Ellakorset skulle……

Idag går vi till doktorn eller sjukhuset för att söka vård, men på den här tiden fick man…..

Om penicillinet hade funnits när Karin, Sofias syster blev sjuk….

Minnesjuvelen i det här avsnittet är…..

 

11.00

Vi började med att gå igenom frågorna till Hamnskiftarens resa. Det var roligt att höra att barnen gillade programmet.

Vi samtalade först om Värmland som var dagens läxa och sedan läste vi om Västerbotten

Läxa: 

Läs s. 140-141, Västerbotten, skriv tre meningar om landskapet och svara på frågorna:

1. Vilka metaller har man hittat i Skelleftefältet?

2. Varför planterade man björkar i Umeå?

3. Västerbotten ligger i Sverige. I vilket land ligger Österbotten?

Lyssna på Hamnskiftarens resa, avsnitt 2 och svara på frågorna.

https://urplay.se/program/205542-hamnskiftarens-resa-oland-gotland

1. Kapten ber Jim titta till höger från där han sitter i båten. Vad heter vänster och höger på en båt?
2. Kaptenen säger att Öland både är minst och näst störst. Hur går det ihop?
3. Vad är Stora Alvaret för en plats?
4. Vad har en väderkvarn för uppgift? Vad krävs för att en väderkvarn ska fungera riktigt bra?
5. Gotland är precis som Öland både en ö och ett landskap. Vad heter havet där de båda öarna ligger? Det havet kallas för innanhav. Titta på en karta och fundera på varför.
6. Kommer du ihåg vad det var Ayla bad Jim ta med sig i förra avsnittet? Den här gången är det Bysens yxa hon ber honom lägga i sin ryggsäck. Under resan kommer Jim behöva packa ner fler saker i sin ryggsäck. Rita en ryggsäck mitt på ett A4-blad. Lämna plats runt om så att du kan rita eller skriva vad han tar med sig under sin resa.
7. På stora rådet träffas många olika slags väsen. Om du fick välja att vara ett väsen för en dag,
vad skulle du vilja vara och varför?

 

12.00

Barnen kommer framöver att ha i läxa, att lyssna på ett radioprogram som handlar om en flicka som reser i tiden. Jag berättade för barnen om programmet och hur de ska jobba med uppgifterna som de kommer att få till varje avsnitt.

Sedan läste barnen upp vad de hade skrivit om Harry Potter och hans kompisar. Vi läste s. 48-49 och pratade lite om texten. ( På vilket sätt skildras kampen mellan det onda och det goda i Harry Potter böckerna?etc)

Läxa:

Läs s.48-49.

Harry Potter ska besöka vår klass, så förbered minst fem intervjufrågor.

Lyssna på Hälsning från framtiden- Sofias historia 1890 och gör uppgifterna som vi gick igenom på lektionen.

https://urplay.se/program/214486-halsning-till-framtiden-sofias-historia-1890

Hur lever Sofia och Karin som Farbella möter på sin tidsresa?

Fortsätt tankegångarna:

Att bli sjuk på den här tiden, 1890, innebar ofta….

Mediciner fanns sällan, så istället….

Ellakorset skulle……

Idag går vi till doktorn eller sjukhuset för att söka vård, men på den här tiden fick man…..

Om penicillinet hade funnits när Karin, Sofias syster blev sjuk….

Minnesjuvelen i det här avsnittet är…..

13.00

Barnen som hade gjort en igloo visade den. Därefter berättade de om sin idol och vi gick även igenom läxan i övningsboken. Förutom att läsläxan lästes upp läste vi och pratade om den nya läsläxan, s.128-132. Vi tittade på pjäsens händelseförlopp och återberättade pjäsen. I pjäsen ska Tor och Sven fäktas. Plötsligt blir det allvar. Vi diskuterade vad som hände.

I övningsboken på s. 74 tittade barnen på bilden och gav förslag på repliker. Vi gick igenom vad som behövs när man skriver en replik.

Läxa:

Läsebok: s. 128-132

Övningsbok: s.74-75