Läxa till 2 maj/Anette

Klass 3

Ni fortsätter att jobba med Mozart och svarar på de två första frågorna på sidorna 67 och 68 i övningsboken.  Vi gör ordövningenpå sidan 67  och korsordet på sidan 68 tillsammans nästa gång.

Om ni får tid över, kan ni också göra den här läsförståelseövningen.  Ni behöver inte trycka ut, utan läs på skärmen och skriv i skrivboken.

Läsförståelse 2

Barnen kan också lyssna på programmet Bråkorkestern.  Det är för små barn, men det är kul ändå.  https://urplay.se/program/193273-brakorkestern-klassisk-musik

Klass 1

Arbeta med bokstaven P  i boksavsbok och skrivbok.  Läs sidorna 135 och 136 i Läseboken och gör sidna 69 i övningsboken.

De kan också göra den här skrivuppgiften.  Mitt gosedjur

Högstadiet

Kolla på Google Classroom.