Läxa till 2 maj/ Niki

10.00

Vi gick igenom läxan Struktur och Språk och sedan läste vi s. 108-109 och barnen fick berätta lite om vad de har tänkt ha med i sin saga. Vi läste recensionen Cirkeln av Mathias Dahlström och förklarade vilken betydelse orden: sammanförs, halvpoppis, spirande, effekterna har i texten. Vi kommer att fortsätta med frågorna nästa gång.

Läxa: Skriv en egen saga. Läs även Mardrömsvarning s. 137-139 och Cirkeln igen s. 141-142. Gör inte frågorna, vi kommer att jobba med dem på lektionen, läs bara texterna.

 

11.00

Vi gick igenom Uppland som var dagens läxa och sedan jobbade vi med nästa landskap Värmland. Jag introducerade programmet som barnen kommer att lyssna på, Hamnskiftarens resa. 

Läxa: Läs s. 138-139, Värmland och skriv tre meningar om landskapet. Svara även på dessa frågor: 1. Varför är många sjöar så långsträckta i Värmland? 2. I Värmland finns mycket skog. Vilka industrier tar hand om råvaror från skogen? 3. Varför kallas en del av Värmland finnmarken?

Lyssna på Hamnskiftarens resa, endast avsnitt 1, varar i 14 minuter.

www.urplay.se/serie/205538-hamnskiftarens-resa

Svara på dessa frågor efter att du har lyssnat på första avsnittet som handlar om Skåne och Blekinge.

1. Vad är ett väderstreck? Vilka väderstreck känner du till? Skriv en mening som
ger exempel på en situation då det är bra att kunna använda sig av väderstreck.
2. ”Vi bodde ute på landsbygden, bland äppelträden söder om Kivik, i ett gammalt
hus mellan en åker och en bokskog.” Så beskriver Jim hur det ser ut där
han bor. Skriv en liknande mening om hur det ser ut där du bor.
3. Vad är en hamnskiftare? Varför tror du att serien heter Hamnskiftarens resa?
4. Rita en bild av hur du föreställer dig Gloson.

5. Varför var Jim ensam så ofta den här sommaren?

6. Jim möter en ål när han snorklar. Vad är det ålen varnar Jim för?

7. Vem är berättare i den här serien? (Vem är jag i berättelsen?)

8. Vem är Ayla?

 

12.00

Vi gick igenom läxan som var slarvigt gjord, många av frågorna som krävde lite mer tid hade inte besvarats. Efter läxan pratade vi om Harry Potter och vad barnen vet om honom. Vi läste s. 45-47 och samtalade om texten.

Läxa: Läs s. 45-47.

Skriv: Du ska beskriva Harry Potter både till utseende och egenskaper. Ni som har läst böckerna kan ge en mer detaljerad beskrivning. Ni ska även beskriva Ron Wesley, Hermione Granger och Hagrid. Det räcker inte med tre rader per person.

 

13.00

Barnen läste för mig ur läseboken och sedan läste de också upp vad de hade skrivit i dagboken som Siv eller Tor.  Vi gick också igenom synonymerna på s.68 i övningsboken. Därefter pratade vi om hur man gör en snögubbe vilket de flesta barnen hade kännedom om och skulle skriva om på s.70.

Vi pratade också om Antarktis och jag förklarade hur de skulle göra en igloo av papper, s. 73. När barnen hade fått förförståelse om Arktis läste vi först s. 122 i textboken och samtalade om hur det skulle kännas att sitta inne i en igloo, vad vi skulle dricka och prata om.  Sedan läste vi och pratade om igloo och eskimåer.

Läxa: Läsebok: 122, 125-127

Övningsbok: s.70, (71), 73