Läxa till 7 mars/Anette

Klass 1

Vi gjorde diktamen och alla gjorde mycket bra ifrån sig.  Vi arbetade med bokstaven Öö.

Läxa:  Läseboken sid. 107-108, övningsbok sid. 58-59 och bokstaven Öö i skrivboken.

Klass 3

Vi arbetade med Selma Lagerlöf och gjorde sidorna 54-55 i övningsboken.

Läxa:  Gör intervjun på sidan 55 i övningsboken.

Högstadiet

Vi arbetade med reklam.  Vi tittade på olika filmer och diskuterade uppmärksamhet, syfte och symboler.

Läxa: Läs  igen sidorna 454-458 i boken.  Välj en reklamfilm eller en reklambild och analysera hur den uppmörksammar, vad syftet är och om det finns symboler.  Fundera också på språket, om det finns värdeladdade ord och om filmen/bilden skapar värderingar. Fundera också på vad du skulle vilja göra reklam för och hur den skulle se ut.