Läxa till 7 mars/ Niki

9.00

Vi fortsatte att jobba med rescensioner och på lektionen jobbade vi med såväl språket och strukturen i en rescension. Dessutom gick vi igenom hur man skriver en rescension och vad är viktigt att tänka på när man gör det.

Läxa: Skriv en rescension av valfritt verk(bok, film, dataspel mm). Du kan ta hjälp av sidorna 32-37 samt 40-41.

 

10.30

På lektionen jobbade vi bl a med Lappland. Vi läste ur vår högläsningsbok och samtalade både kring handlingen och tomrummen som finns.

Läxa: Läs om Medelpad s.123-124 och gör kopian. Skriv även tre meningar om Lappland och tre meningar om Medelpad.

 

12.00

Vi gick först igenom läxan och sedan samlades samhällsböckerna in. Barnen fick nya böcker och vi arbetade med sidorna 4-7. Uppgifterna på s. 7 gjorde vi muntligt i klassrummet. För att barnen skulle få en förförståelse för folksagor paratde vi om vad som skiljer en folksaga och en konstsaga åt, vad en folksaga är och om de känner till någon folksaga. Sedan läste vi texten som handlade om folksagan och diskuterade innehållet.

Läxa: Läs sid. 8-11 igen och svara på uppg. 1-7, 9 (s. 12)

 

13.30

Vi började lektionen med läsläxan och sedan läste vi och pratade om den nya läsläxan. Varför letar Tor och Lena efter faster Maja i Vällingby? Hur kommer de dit? Vilka andra färdmedel finns? (på marken, på vattnet, i luften) Varför tror Lena att mannen kanske känner faster Maja? Vad gjorde Tor och Lena för att få tag på faster Maja? Vilka andra saker kunde de ha gjort? Vad är det för väder? Gillar du vintern? Vad tycker du om att göra när det är kallt? Vad brukar säljas på torget? Vad kan man köpa i en livsmedelsaffär? Barnen skrev på lösa lappar varor som finns i en livsmedelsaffär och sedan repeterade vi alfabetet. Lapparna lades i alfabetisk ordning.

Läxa: Läsebok: 90-93

Övningsbok: 55-56