Läxa till 22 februari/ Niki

9.00

Dagens läxa som var att skriva en instruktion lästes upp och sedan arbetade vi med kamratrespons. Vi tittade på bilden på s. 30-31 och samtalade om bl a hur mycket vi påverkas av andras åsikter om exempelvis en film eller en bok, vilka fördelar/nackdelar det finns med att höra andras åsikter om en film eller en bok, vilken slags film tittar de på bilden på. Vi läste recensionen på s. 32-33 och pratade om vad en recension är och hur den är skriven.

Läxa: Läs s. 32-33 igen och svara på innehållsfrågorna på s.38.

 

10.30

Barnen repeterade landskapen som vi har jobbat med genom att välja ut tre meningar med fakta ur texten eller bildtexterna om vardera landskap. Vi gjorde Blekinge tillsammans på tavlan och sedan arbetade barnen individuellt, enbart med landskapen som vi har jobbat med. Därefter läste vi om Jämtland.

Läxa: Läs om Jämtland s. 120-121 och gör kopian. Ni som inte blev klara med att skriva tre meningar om vardera landskap, vi har jobbat med, gör klart.

 

12.00

Vi läste först klart vår högläsningsbok. Därefter läste barnen upp sin text om reklam och vi pratade lite kring deras texter. Vi repeterade adjektiv på tavlan både hur de används i positiv men även komparativ och superlativ.

Läxa: Gör adjektivkopian samt skriv fem meningar med adjektiv, använd dem från kopian.

 

13.30

Barnen är duktiga på att göra sin läsläxa och de läste dagens läsläxa mycket bra. Vi jobbade med Tj-ljudet. Först läste vi versen på s. 85, sedan läste vi den igen och lyssnade noggrant efter i vilka ord de hör tj-ljudet. På tavlan skrev vi de olika tj-ljuden: tj, k, kj, ch och under varje ljud orden som vi hittade i texten. Därefter jobbade vi i övningsboken på s. 52. Vi läste även och pratade om den nya läsläxan, s. 86-89. Tor och Isabel stänger kojan för vintern. Vad brukar man göra för vinterförberedelser? Farmor och Elin gör smällkarameller till jul. Hur förbereder ni julfirandet? Farmor längtar efter sin dotter Maja. Vilka meningar i texten visar detta. Hur känns det att längta? Vem kan man längta efter? När kan man längta? etc. Så här gör vi när vi läser texter i klassrummet. När barnen har läst texten hemma är det bra om ni också pratar om både text och bild tillsammans med barnen.

Läxa: Läsebok: s.86-89

Övningsbok: s. 53-54