Läxa till 15 februari/Anette

Klass 1

Vi läste läxan och gjorde en liten diktamen med orden i blå rutan.  Det gick väldigt bra! Vi arbetade med nya bokstaven Åå och sedan fick de arbeta i övningsboken.

Läxa: Läseboken sidan 95(blå rutan) och 96 och 98.  Åå i skrivboken.

Klass 3

Vi gick igenom läxan och arbetade sedan med verb i övningsboken.  De fick också arbeta med alfabetisk ordning.  Vi gick igenom dilemmasagan på sidorna 82-85 igen.

Läxa: Läsebok sid. 82-85 och skriv sedan en egen dilemmasaga i din skrivbok.  (övningsbok sidan 48)

Högstadiet

Vi fortsatte att arbeta med gestaltning på sidan 146 i läroboken.  Eftersom det var samernas nationaldag i veckan, tittade vi också på ett avsnitt av ”Min samiska historia”  från ur.se.https://urplay.se/program/204023-min-samiska-historia-vi-far-aldrig-glomma

Läxa:  Arbeta med uppgiften på sidan 149 i läroboken och tänk på att gestalta texten.  Gör den första uppgiften på kopian som du kan ladda ner här: lektion-se_9367_Ovningar_i_att_beskriva