Läxa till 15 februari/ Niki

9.00

Vi kollade på läxan, sedan fortsatte vi att jobba med instruktioner, s. 22-28.

Läxa: Nu är det din tur att skriva en instruktion(s.29), tänk på strukturen och språket. Om du har svårt att tänka på något ämne kan du ta hjälp av s. 28.

10.30

Vi kollade på läxan och därefter läste vi och jobbade med landskapet Hälsingland. Vi läste även och pratade om Härjedalen.

Läxa: Läs s. 118-119 och gör kopian om Härjedalen.

 

12.00

Vi började med att kolla läxan för att sedan läsa och prata om reklam, s.84-85. Varför finns det reklam? Varför riktar sig så mycket reklam till barn och ungdomar? Har du själv blivit påverkad av reklam? Får de som gör reklam ljuga hur som helst? Ska man få lov att göra reklam till barn? Finns det knep för reklamaffischer? Barnen satt i grupper och gjorde en reklamaffisch. Jag har samlat in skrivböckerna.

Läxa: Läs s. 84-85 Skriv en text på ca 150 ord om reklam. Glöm inte att du ska ha en inledning och en slutsats. Vilka fördelar respektive nackdelar finns. Tänk lite på klassdiskussionen när du skriver.

 

13.30

Lektionen började med att barnen först läste läsläxan. Därefter läste vi s. 80-81. Tor är glad över att farmor har kommit. Vad är det han vill prata om? Hur kan man se både i text och bild att farmor och Tor tycker om varandra? Vad betyder farmor är klarvaken, eländes elände, det finns både gott och ont i oss alla?

Vi läste sagan på s. 82-83 och pratade om den. I övningsboken gjorde vi s. 51. Vi samlade ideer på tavlan och barnen skrev en egen saga med hjälp av orden på tavlan.

Läxa: Läsebok: s.80-81

Övningsbok: s. 49-50