Läxa till 8 februari/Anette

Klass 1

Vi läste läxan och jobbade sedan med bokstaven Ff.  Vi arbetade sedan i övningsboken.

Läxa:  Läseboken sidan 89 (blå rutan) och sidorna 90 och 92. Ff i skrivboken och de fick också en liten bok med sig som de ska läsa till nästa gång.

Klass 3

Vi gick igenom läxan och började sedan jobba med sagan på sidan 48 i övningsboken.  Vi gjorde alla uppgifter utom den sista.

Läxa:  Läseboken sidan 80 (från mitten på sidan) till sidan 91.  Övningsboken sidan 50

Högstadiet

Vi jobbade med uppgifterna från sidan 69 i Kontakt.  De fick förutspå och ställa frågor till varandra baserat på boken de läser, Sanning och Konsekvens.  Vi jobbade sedan med sidan 145 och försökte gestalta en text.  Vi jobbar vidare med det nästa gång.

Läxa:  Läs klart boken och svara på frågorna på sidan 89 på löst papper.