Läxa till 8 februari/ Niki

9.00

Barnen läste först upp nyhetsartiklarna som de hade skrivit. Sedan bytte de papper med varandra och gav kamratrespons. Därefter skrev de en notis på kamratens nyhetsartikel. I boken fortsatte vi med instruktioner.

Läxa: Läs igenom s. 20-21 och svara på innehållsfrågorna på s. 26.

 

10.30

Vi läste till en början lite annorlunda fakta om Gotland, för att sedan fortsätta jobba med Gästrikland. Dessutom läste vi om Halland som är veckans läxa.

Läxa: Läs s. 114-115 och gör kopian om Halland.

 

12.00

Idag började vi lektionen med vår högläsningsbok Nidstången. Vi arbetade med ett tomrumsmoment. Vi fick reda på att någon inte vill ha kvar Alrik och Viggo i Mariefred, men inte vem. Barnen skrev vem de trodde det var och anledningen till varför pojkarna inte borde befinna sig där. De skrev i jag-form. Därefter läste vi och pratade om hur man gör en skoltidning och hur den kan se ut.

Läxa: Läs s. 82-83. Om du arbetade på en tidning vad skulle du vilja skriva om? (insändare, nyhetsartikel, sportartikel, annons etc) Föreställ dig att du arbetar på en tidning och skriv om det du valt.

 

13.30

Lektionen började med läsläxan sedan läste vi och pratade om s. 76-79. Tor har försökt smita undan något obehagligt genom att inte lämna lappen om besöket i badhuset. Varför gjorde han så? Hur tror ni att han känner sig? Har ni besökt en simhall i Sverige/Grekland? Vad gjorde ni där? Fanns det hopptorn som på bilden? Tor hoppade upp i hopptornet trots att han visste att han inte skulle våga hoppa. Varför gjorde han det? Hur kändes det för Tor att erkänna att han ljugit? Kan Tor ha lärt sig något av händelsen? Har du hoppat från hopptorn någon gång?

Vi jobbade med s. 48 i övningsboken och även med dubbelteckning.

Läxa: Läs s. 76-79 och gör s. 47 i övningsboken. Om du inte hunnit klart med s. 48 gör du den också.