Läxa till 1 februari/Anette

Klass 1

Vi läste läsläxan och alla klarar det bra.  Vi arbetade med nya bokstaven Tt och tittade sedan på Livet i Bokstavslandet.

Läxa: Läseboken sid. 79 (blå ruta) och sid. 80.  Bokstaven Tt i skrivboken

Klass 3

Vi gick igenom sidan 44 i övningsboken och det fick göra skrivuppgiften på sidan 45. De fick även arbeta med en kopia med tj-ljudet.

Läxa: Läseboken sid. 86-89 och övningsboken sidan 49

Högstadiet

Vi gick igenom uppgifterna på sidorna 140-143 och de fick arbeta om texten på sidan 139 genom att förkorta meningar, sätta in lämliga länkord etc..

Läxa: Läs boken Sanning och Konsekvens fram till sidan 100 och skriv en sammanfattning av det du läst fram tills nu. På löst blad.(150 ord)