Läxa till 25 januari/Anette

Klass 1

Vi gick igenom läxan och de fick sedan arbeta med den nya bokstaven Ää i sina bokstavsböcker.

Läxa:  Läseboken sidan 75 (blå rutan) och sidan 76.  Ää i skrivboken

Klass 3

Vi gick igenom läxan och de fick sedan arbeta med Tj-ljudet i övningsboken och på extra kopia.  Vi gjorde även en diktamen.

Läxa: Läseboken sidorna 76-79 och övningsboken sidan 45

Högstadiet

Vi gick igenom frågorna på sidan 78 i läroboken och de fick sedan skriva en sammanfattning av texten.  Vi börjde läsa boken Sanning och Konsekvens av Annica Thor och tittade lite på de frågor de ska ställa om den.

Läxa: Läroboken sidorna 140-142 uppgifter 1-3 (utveckla en text och meningsbyggnad) .  De ska också läsa till och med sidan 52 i Sanning och Konsekvens.