Läxa till 18 januari/Anette

Klass 1

Läsebok sid. 69 (blå rutan) och sidorna 70 och 72.  Bokstaven K i skrivboken.

Klass 3

Läsebok sid. 74-75 och övn.bok sid. 43

Högstadiet

Läs texten Pojken i randig pyjamas och svara på frågorna på sidan 78 i din skrivbok.