Läxa till 18 januari/ Niki

God fortsättning!!

9.00

Vi började årets första lektion med att prata om böckerna vi läst på jullovet. Sedan gick vi igenom läxan och diskuterade bl a hur barnen gör när de skriver en text i jämförelse med författarna vi läst om. Därefter repeterade vi adjektiv och dess komparationsformer, s. 204.

Läxa: Gör klart adjektivkopian. Välj en av böckerna som du har läst och skriv en kort sammanfattning samt vad du tyckte om boken. Skriv på dator.

10.30

Barnen berättade om boken/böckerna de läst. Därefter läste vi om Sveriges landskap(s.100-101) och jobbade med Blekinge(102-103).

Läxa: Skriv på dator vad din bok handlar om och vad du tyckte om den.

12.00

Barnen läste upp vad de skrivit om sina böcker. I samhällsboken jobbade vi med sidorna 74-77 som handlade om kommunikation och massmedia. Diskussionen blev både intressant och rolig.

Läxa: Renskriv på dator vad du skrivit om din bok, glöm inte att skriva till författare samt vad du tyckte om boken.

13.30

Vi pratade om jullovet och vilka böcker vi läst. Sedan gick vi igenom läsläxan. På s. 64-65 läste vi dikterna och pratade om att dikter kan se ut på olika sätt. De kan vara rimmade-orimmade, fullständiga meningar eller enstaka ord som upprepas. Vi tittade lite närmre på dikten Jag ligger på mage i gräset, vad kan man se, känna, höra, lukta när man ligger på mage i gräset. Vi samlade vinterord på tavlan och barnen skrev sedan en egen dikt som handlade om vinter. Jag har samlat in skrivböckerna.

Läxa: Läsebok: s.64-56

Skriv lite kort, på dator, om en bok som du har läst och vad du tyckte om den.