Läxa till 7 december/ Niki

9.00

Vi gick igenom läxan, läste och pratade om sidorna 158-162.

Läxa: Skriv: Vad handlar boken En ö i havet om? Vad tycker du om huvudkaraktärerna. Vad tyckte du var bra/ mindre bra? Skulle du vilja/inte vilja läsa del två och varför?

10.30

Vi läste och pratade om skogen och vad den används till, s.64-67.

Läxa: Läs sidorna 64-67 igen, skriv sex frågor samt svar.

12.00

Läxa: Läs s. 72-75, du ska kunna berätta om vad de handlar om. Du ska även intervjua 10 personer. Ställ frågor som handlar om deras arbete, t ex Vad är det roligaste med ditt arbete? Varför valde du det yrket? Vad ville du bli när du var barn?

13.30

Läxa: Läs versen på s. 59 några gånger så att j-ljudet sitter. I övningsboken gör du alla uppgifter på s. 37.