Läxa till 30 november/Anette

Klass 1

Läxa:  Läsebok sid. 55, blå ruta, och sid. 56. Övningsbok sid. 36.  Skrivbok Ii

Klass 3

Vi arbetade med kapitlet om Maraton och synonymer.

Läxa: Läsebok sid. 54-61 och övningsbok sid. 35.

Högstadiet

Vi arbetade med sidorna 50-54.

Läxa:  Arbeta med uppgifterna 2-4 på sidorna 58-61.