Läxa till 23 november/Anette

Klass 1

Läsebok sid. 49 (blå rutan) och sid. 50. Skrivbok: Nn

Klass 3

Läsebok sid.35-37 och övningsbok sid. 24

Högstadiet 

Ingen läxa