Läxa till 16 november/ Niki

9.00

Läxa: Läs s. 100-103 och gör uppg. 1-4.

10.30

Läxa: Repetera s. 54-57, gör sedan kopian om Sveriges natur.

12.00

Läxa: Läs s. 60-63 i samhällsboken.

Skrivbok: Skriv vad du skulle vilja jobba med och varför. Välj sex substantiv ur texten och skriv meningar av dem.

13.30

Läxa: Läs s. 42-45 prata om både text och bild.

Övningsbok: s.29