Läxa till 2 november/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok:  Läs den blå rutan på sidan 31 och försök sedan att läsa sidorna 32, 34, 36 och 38.  Jobba med bokstaven Rr i skrivboken.

Klass 3

I klassen jobbade vi med sammansatta ord (sid. 21 i övningsboken)

Läxa: Läsebok sidorna 26-28 och sidan 19 i övningsboken.

Högstadiet

Vi jobbade vidare med nyhetsartiklar och de fick arbeta med en egen artikel.

Läxa:  Skriv klart nyhetsartikeln.  Skriv den på dator och hitta en bild till. Följ instruktionerna i boken angående nyhetsartikel på sidan 37.

Gör också uppgfter 11, 12 och 13 på sidorna 238 – 241.