Läxa till 2 november/ Niki

9.00

Vi gick igenom läxan och sedan läste vi om några klassiker till och är härmed klara med kapitlet.

Läxa: s.93 uppgift 1-7 samt kopian

10.30

Idag jobbade vi med landskapen, tätorter och Sveriges befolkning.

Läxa: Läs s. 50-53 Gör kopian som det står prov på.

12.00

Vi fortsatte att samtala om bl a pengar och arbete. Barnen hade tankar om ämnet vilket ledde till givande diskussioner i gruppen.

Läxa: Läs s. 56-59

Skrivbok: Skriv klart meningarna med verben, i både presens och preteritum. Skriv meningar av orden pengar, spara, låna, få/ha råd, barnbidrag, regelbundet, fickpengar, jämföra, sparsam, slösa.

13.30

Vi läste och pratade om Kon-Tiki och Thor Heyerdahl, arbetade i övningsboken med Kon-Tiki och slutligen gjorde barnen en liten bok. Vi hann bara läsa den nya läsläxan och pratade lite om bilden.

Läxa: Läsebok: 28-29, 36-37 Frågor till hjälp när ni pratar med barnen: Vad finns i kylväskan? Vad tror ni farmor och barnen pratar om? Vad får man göra/inte göra i naturen? Varför är Elins väska knölig? Varför tror du att hon packade ner så många stenar i väskan? Vad skulle du ta med dig i din väska om du skulle åka till din farmor/mormor?

Övningsbok: 22-23