Läxa till 19 oktober/ Niki

9.00

Vi gick igenom läxan och sedan läste vi och diskuterade boken Bröderna Lejonhjärta. Vi fortsatte även med läsförståelsekopian.

Läxa: Läs texten om Bröderna Lejonhjärta igen, s.83-86, och svara på frågorna, 1-6.

10.30

Vi repeterade genom att jobba med kopior som handlade om: Sverige på kartan, vad vi kan beskriva med hjälp av kartor, varför Sverige är ett rikt land och generellt lite fakta om Sverige. Vidare läste vi och pratade om hur Sverige är indelat, s. 48-49. Barnen skrev frågor till texten.

Läxa: Läs s.48-49 och gör kopian om Sveriges landskap samt svara på dessa frågor: 1. Hur många kommuner finns det? 2. Vilka är de tre stora landsdelarna? 3. Hur många län finns det i Sverige? 4. Vad sköts av kommunerna?

12.00

Vi läste och pratade om både pengar och arbete, fördelar/nackdelar om de olika betalningssätten, betalning förr/idag. Jobbade även med verben som finns i texten, presens, preteritum.

Läxa: Skriv en berättelse om en dag i ditt liv som rik och om en dag som fattig.

13.30

Vi läste och samtalade om text och bild; hur kan det kännas att vara inne i grottan, hur ser det ut, hur luktar det, vad finns där? Farmor gav barnen sommarens sista gåvor. Vad skulle du vilja ha? Finns det gåvor i naturen som man kan ge?

Fortsättningsvis jobbade vi i både övningsboken och med en kopia som handlade om ng-ljudet.

Läxa:Läsebok: s.24-27

Övningsbok: s. 19-21