Läxa till 28 september/Anette

Klass 1

Vi jobbade med bokstaven A.

Läxa:  Läs sidan kl 10 i läseboken, och de som kan läser också sidan 11.  De skriver bokstaven Aa i skrivboken och ritar något.

Klass 3

Vi läste sidorna 11-13 och arbetade med sidan 10 i övningsboken.

Läxa:

Läsebok: Sid. 11-13, Övningsbok sid. 9

Klass 7-8

Vi pratade lite om dagspress och olika typer av tidningar.  Vi läste igenom en insändare( sid 128).

Läxa:  Skriv en egen kort insändare.  Läs först igenom insändaren igen och informationen på sidorna 130-134.  Välj sedan ett ämne från sidan 135 eller ett eget ämne.