Läxa till 28 september/ Niki

9.00

Den här veckan läste vi om Greven av Monte Cristo. Därefter jobbade vi med läsförståelse. Vi hann inte bli klara utan kommer fortsätta nästa vecka med texten. Det skulle vara bra om barnen läser texten en gång till innan vår lektion på lördag.

Läxa: Gör uppg. 1-5 på s. 73

10.30

Vi läste s. 34-37 och pratade om att det finns olika sorters kartor. Vi tittade även i kartböcker och jämförde de olika kartorna. I år har vi som högläsningsbok Fågelöns hemlighet. Vi läser inte bara boken utan barnen får svara på frågor, jobba med tomrum etc.

Läxa: Läs s. 34-37 och svara på frågorna som du skrivit i skrivboken. Ta även med ett fotografi av dig själv.

  1. Vad använder kartritarna för hjälpmedel för att rita kartor idag?
  2. Förr i tiden blev det inte alltid rätt när kartritarna ritade kartor. Varför?
  3. Varför behöver vi kartor?
  4. Hur kan vi veta hur kartorna ska se ut?
  5. Vad är ett skalstreck och vad får vi reda på med hjälp av det?

12.00

Först fick barnen säga vad de olika brotten stod för och sedan fick de en kopia där de kombinerade bl a olika brott och lagar. Vi samtalade om bl a Allemansrätten och om barn som begår brott.

Läxa: Skriv en dialog om när ett barn begår ett brott och blir tagen av polisen.

13.30

Vi tittade tillsammans på läxan i övningsboken. Sedan läste barnen ur läseboken och som vanligt så pratade vi om både text och bild. Vi började även jobba med vårt fönster, ö-bok s. 12.

Läxa: Läs sidorna 10-13 och gör s. 10-11 i övningsboken.