Läxa till 25 maj 2019

Klass 2

Vi arbetade med sagan som vi ska läsa på avslutningen.  Hoppas alla kommer nästa gång, så vi kan arbeta tillsammans.

Läxa: Läsebok sid. 128-132  och övningsbok sid. 74-75

Klass 4

Vi skrev om Besök på Borgen.  En historia om en person som besöker en borg.  Detta kommer vi att använda på avslutningen.

Läxa: Historia sid. 80-85 och Lingva sid. 26-28

Gymnasiet

Vi tittade på Perspektiv – Demokrati till varje pris.

Läxa:  Skriv en text om demokrati.  Fördelar och nackdelar.