Läxa till 18 maj/ Niki

9.00

Läxa: Läs En ö i havet s. 109-117.

Förbered ett muntligt föredrag om ett ämne som du vill berätta om för dina klasskamrater.

10.30

Läxa: Lingva s. 76-82

12.00

Läxa: Läs om informerande tal s. 81-87 och svara på frågorna som handlar om innehåll på s. 88.

13.30

Läxa: Läs sidorna 108-109, 112-113 i läseboken.

Bokstavsboken: s.60-65