Läxa till 18 maj/Anette

Klass 2

Vi gick igenom de sagor de skrivit och arbetade med sidorna 60 och 61 i övningsboken.

Läxa:  Läsebok sid. 118-121 och övn.bok sid.68-69

Klass 4

Vi arbetade md Lingva boken fram till sidan 24.  Vi titta på Ahmed i Medeltiden, Brott.

Läxa:  Lingva sidan 25 och Historia sidorna 76-79.  Svara på frågorna på kopian.

Gymnasiet

Vi tittade på Fatta historia och Frihetstiden och industrialism.  Vi gick igenom nya ord och begrepp på arbetsbladet.(se länk nedan)

Läxa:  Arbeta med frågorna på arbetsbladen sidorna 2 och 3 . Välj ut en historisk person från den tiden och berätta om honom eller henne.  Berätta om fem svenska uppfinningar.

Länk till programmet:

https://urskola.se/Produkter/207595-Fatta-historia-Frihetstid-till-industrialism

Länk till arbetsbladet:

207845-2_Fattahistoria_Frihetstidtillindustrialism