Läxa till 11maj/Anette

Klass 2

Vi gjorde s. 64 och gick igenom hur man skriver en saga.  Vi gjorde en tankekarta på tavlan.  Sedan påskpysslade vi!

Läxa: Skriv din egen saga!  (Ni som inte var på lektionen kan se på sidan 64 i övningsboken)

Klass 4

Vi gjorde sidorna 17-19 i Lingva och gick igenom Historieboken sidorna 74 och 75.  Vi tittade på Ahmed på Medeltiden/Sjukdomar

Läxa:  Lingva sidorna 17-19 och läs Historieboken sidan 74 och 75.  Svara på frågorna

  1. Vilka övernaturliga väsen känner du till?
  2. Berätta med om någon av dem.
  3. Varför fick Bockstensmannen pålar genom kroppen när han begravdes?

 

Gymnasiet

Vi arbetade med de kopior som ni kan ladda ner här.

Läxa: Ni svarar på frågorna på sidan 88 (Vi gjorde detta i klassen) i er skrivbok.

Ni läser även de andra sidorna oc funderar på frågorna.  Sedan skriver ni en uppsats, titta på sidan 93.  Tänk på att den ska vara i tre delar, alltså en del med lite fakta, sedan resonerar/analyserar ni, och sedan kan ni mot slutet spekulera om hur det kommer att bli i framtiden. Skriv ungefär 250-300 ord.

bilagor (4)

Glad Påsk!!