Läxa till 11 maj/ Niki

Först vill jag önska er alla Glad Påsk!

9.00

Barnen läste upp sina dikter och sedan skrev de ännu en dikt. Därefter läste vi (s.106-112 Plusboken)och pratade om muntlig framställning.

Läxa: Uppgift 1,2,4,6,7 på s. 113. Du ska även renskriva dina dikter på dator och skicka till mig.

10.30

Fortsättningarna på bokens handling lästes upp och sedan ville barnen höra fortsättningen. De fick även skriva orden som de hade tränat på till idag. Vi fortsatte med substantiven i Lingvaboken.

Jag har samlat in barnens skrivböcker.

Läxa: Lingva: s. 72-75

Läs en bok som du ska berätta om i klassen.

12.00

Barnen berättade vad de hade valt för insändare och vad de tyckte om skribentens åsikt. När alla hade berättat om sin insändare diskuterade vi alla insändare tillsammans. Vi pratade även om sociala medier och vilken påverkan de har i vårt liv.

Vi gjorde även en läsförståelsetext.

Läxa: Gör klart kopiorna, s. 6-9. Ni som var borta hör av er till mig så skickar jag dem till er.

Läs antingen olika artiklar eller en valfri bok.

13.30

Barnen fick läsa upp sin läsläxa och sedan läste vi vår nya läsläxa. Bokstaven som vi tränade på idag var Bb. B-ord i bilden: bläckfisk, ben, botten, barn, blick, belåten, blöt, blå, brun, blek.

Prata alltid om både text och bild när ni sitter med barnen och gör läsläxan. Vad skulle Tor bygga? Var har han fått bräderna ifrån? Vad har Arne med sig? Vad har Olson med sig? Var tror du att de har fått verktygen ifrån? Vad råkade Tor såga? Vad sågade Arne? Hur lång tid tar det för dem att få raketen färdig? Varför hänger det en sten i ett rep?

Vi tittade på ord som började på br i texten och sedan kom barnen på egna ord som vi skrev på tavlan. Barnen valde ord från tavlan och gjorde meningar. De stavade till orden och jag skrev på tavlan.

Läxa: Läsebok: s. 100-105

Bokstavsbok: s.57-59

Övningsbok: s. 58-59