Läxa till 20 april/Anette

Klass 2

Vi gjorde klart våra igloos och gjorde även sidan 59 i övningsboken.

Läxa:  Läsebok sid. 114-117 och övningsbok sid. 66-67

Klass 4

Vi jobbade med alfabetisk ordning i Lingva.

Läxa: Sid.  70-73 i Historieboken och frågorna på kopian. Gör också sidorna 15-16 i Lingva.

Gymnasiet

Vi tittade på två korta dokumentärer om miljön och de fick två uppgifter

  1.  Läs om FNs 17 klimatmål och välj de fem som du tycker är viktigast och förklara varför.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

  1. Skriv en argumenterande uppsats om ”Förbättra miljön genom aktivism eller genom att arbeta politiskt”.  Vilka är likheterna mellan de båda metoderna, vilka är olikheterna?  Hur fungerar de?  Vad tycker du är bäst? (titta på dokumentärerna först)

 

https://urskola.se/Produkter/205453-Perspektiv-pa-varlden-Miljo-hotet-mot-miljon

https://urskola.se/Produkter/205446-Perspektiv-pa-varlden-Miljo-kampen-for-miljon