Läxa till 13 april/ Niki

9.00

Läxa: Kopia s.19-20, gör alla uppgifter. Jag har samlat in skrivböckerna.

10.30

Läxa: Lingva s.62-65

Samhällsboken: s.24-27 Jag har samlat in skrivböckerna.

12.00

Läxa: Nu är det din tur att skriva en insändare. Skriv även en fråga till avslutningen.

13.30

Läxa:

Läsebok: 92-95 Å-ord: ål, båt, tång, låda, hål, blå, våt, förvånad, lång.

Bokstavsboken: s. 54-56

Jag har samlat in övningsböckerna.