Läxa till 6 april/ Niki

9.00

Vi fortsatte med diktskrivning både enskilt och tillsammans.

Läxa: Skriv en dikt om något som du tycker är tråkigt och en dikt om något som du tycker är roligt. Du får själv bestämma om de ska vara rimmade eller orimmade. Glöm inte bort att renskriva dina andra dikter på dator.

10.30

Vi repeterade adjektiv, både gemensamt och i Lingva. Barnen beskrev i sina skrivböcker en person de tycker om.

Läxa: Lingva: s. 60-61 Du ska även beskriva ditt favoritdjur med hjälp av frågorna som du har skrivit i skrivboken.

12.00

Vi gick igenom läxan och sedan debatterade barnen. Därefter läste vi och samtalade om insändare.

Läxa: Kopia s. 76 frågorna till Innehåll.

13.30

Vi läste och pratade om nya läsläxan. Vem skyller Olson på? Är det lättare att skylla på ett djur än på en människa? Olson och Tor tänker på olika saker när de pratar om att vara ensam. Vad menar Olson och vad menar Tor? Sedan arbetade vi med bokstaven Ff både tillsammans och individuellt i bokstavsboken. Vi hann även med att repetera Oo.

Läxa: Läsebok: s. 86-87, 90-91 Alla läser A- sidan och försöker läsa B-sidan.

Övningsbok: s.51-52

Bokstavsbok: Gör klart 51-53