Läxa till 16 mars/ Niki

9.00

Gör uppgifterna (1-6) på sid. 56. Renskriv din berättelse på dator, glöm inte att ta med råden du fick av din klasskompis.

10.30

Läs sid. 20-21. Tänk på det vi diskuterade i klassrummet när du svarar på frågorna. 1. Vad kan elever få vara med och bestämma? 2. Vem bestämmer vad som ska stå i läro-kursplanerna? 3. Brukar man ändra på kursplanen?

Lingva: 54-57

12.00

Skriv en instruktion! Repetera s. 22-29 för att se vad du måste ha med.

13.30

Läsebok: 78-81

Bokstavsbok: 48-50

Skrivbok: Skriv in Kk, en sko, en katt, en mask, Här är en kräfta. Den har klor.