Läxa till 2 mars/ Niki

9.00

Läxa: Uppgift 10 s. 53. Skriv en spännande händelse.

10.30

Läxa: Lingva: 48-53, läs sid. 18-19 i samhällsboken.

12.00

Läxa: Renskriv din nyhetsartikel på dator och skriv ut artikeln. Glöm inte att ta med responsen som du fick av din klasskamrat.

13.30

Läxa: Läsebok: Läs sid. 72-73, 76-77 Vi läste Ä-versen och jobbade med bokstaven både i bokstavsboken samt på tavlan. Prata om vad som händer i både text och bild. Varför kramar Tor Elin? Vad tänker Elin? Vad ska mamma och pappa göra på lördag? Varför säger Tor att han är sjuk och varför berättar han inte för mamma och pappa att han bjudit hela klassen? Vad gör pappa? Tror Tor på riktigt att han kan lära Lump läsa?

Övningsbok: 42-47

Bokstavsbok: 45-47 De barn som inte hann bli klara gör klart Ä.