Läxa till 23 februari/ Niki

9.00

Läxa: Läs sidorna om Harry Potter s.44-53 och gör uppg.1-6.

 

10.30

Läxa: Läs sid. 10-11 och svara på frågorna som du har skrivit i skrivboken.

 

12.00

Läxa: Skriv din nyhetsartikel, kopian s.17. Tänk på det vi gick igenom på lektionen. Du måste även titta på s. 16 innan du börjar skriva artikeln.

 

13.30

Läxa: Läsebok: Läs sidorna 68-71. Nu läser alla barn både A- och B-sidan.

Bokstavsbok: 42-44