Läxa till 23 februari/Anette

Klass 2

Läxa: Läsebok sid. 74-75 och övningsbok sid. 42-43

Klass 4

Vi arbetade med sidorna 36-41 i Historieboken och gjorde två sidor i vårt stavningshäfte.

Läxa: Historieboken sid 40-41, kopia sidan 51 (ni som inte var närvarande, får göra detta senare, eftersom kopian är hos mig.)

Gymnasiet

Vi arbetade med kopia från Text i Fokus sid 21-23.

Läxa: Gör klart kopiorna sidan 24-25 och arbeta färdigt med texten från förra veckan.