Läxa till 16 februari/ Niki

9.00

Barnen fick kopior ur boken vi läser och vi arbetade med miljöbeskrivning. Vidare arbetade vi med hur man kan skriva början på en berättelse på olika sätt men med samma handling.

Läxa: Kopia s. 32-34 alla uppgifter förutom f och g.

 

10.30

Vi lämnar historia och övergår till samhällskunskap. För att barnen ska få förförståelse vad ett samhälle är och vilka som ingår i den fick de lappar med ord på( tåg, EU, affärer, skola, familj, vänner, sjukhus, bank, rika, statsminister, fattiga, flygplan, internet, polis, släkt, fabrik). Lapparna som de tyckte beskriver ett samhälle skulle de sätta upp på tavlan runt omkring ordet JAG. Barnen pratade med varandra om varför de valde de lapparna. Alla lappar kom så småningom upp på tavlan. Därefter läste vi och diskuterade s. 4-5.

Läxa: De fick välja ett ämne som de ska skriva en text om. På varje kort finns några frågor som kan användas till hjälp. I skrivboken skrev de: Skriv en text till kortet du valt i ditt skrivhäfte. Använd gärna frågorna som ett stöd i ditt skrivande. Berätta så ingående du kan, med många detaljer. 

De barn som var borta i lördags kan välja mellan dessa kort:

1.  Berätta om ett minne.

Vad gjorde du? Vem var du med? Var var du? Varför valde du just detta minne?

2.   Berätta om ditt favoritämne.

Varför tycker du mest om detta ämne? Vad är det som gör att just detta ämne är extra roligt och intressant? Minns du någon särskild lektion?

3.   Berätta om ditt drömyrke.

Varför vill du jobba med detta? Känner du någon som har detta yrke? Vad tror du är det bästa med yrket? Finns det någon utmaning med yrket?

 

12.00

Barnen fick i grupper skriva om Selma Lagerlöf och Vilhelm Moberg. Sedan jobbade vi med nyhetsartiklar och notiser.

Läxa: Kopia s. 14, uppgift 1-8 (Innehåll) och uppgift 1-5 (Struktur)

 

13.30

Veckans bokstav är Mm och m-ord i bilden: möss, mus, mygga, mås, människor, man, kam, stam, himmel, mjuk. Barnen har blivit duktiga på att hitta egna ord med bokstaven vi jobbar med. Vi läste även s. 66-67 Vad säger Sven till Olson? Tror du Olson blir ledsen? Hur ska man vara mot varandra?  Sedan repeterade vi Ll och gjorde lejon vilket uppskattades av barnen.

Läxa: Läsebok: s. 64-67

Bokstavsbok: s. 38-41