Läxa till 2 februari/ Niki

9.00

Vi gick igenom läxan och pratade generellt om idrottsböcker. Vidare läste vi och diskuterade Bo R Holmbergs författarskap.

Läxa: Läs sidorna 34-37 och svara på frågorna 1-6.

 

10.30

Vi tittade på sammanfattningen som var läxa och pratade om Stockholms blodbad. Vi läste också om vad som hände i världen under den perioden. Sedan arbetade barnen i sina Lingvaböcker.

Läxa: Läs sidorna 108-113 i historieboken.

Lingva: s.38-41 samt kunna stava till orden: minns, finns, fanns, känns, bränns, sjunga, gunga, sång, springa, ringa, stänga och slänga.

 

12.00

Vi fortsatte med Selma Lagerlöf och på lektionen gick vi igenom frågorna på s. 51. Därefter läste vi om Nils Holgersson.

Läxa: Läs sidorna 52-54 igen och svara på frågorna 11-16.

 

13.30

Barnen jobbade med bokstaven V i bokstavsboken och vi repeterade bokstaven R. V-ord som finns på bilden på s.58 är: val, vatten, väska, stövel, vrak, vågor, vingar, sjörövare, vit, svart.

Jag har samlat in bokstavsböckerna.

Läxa: Läsebok: 56-59

Övningsbok: 32-37