Läxa till 26 januari 2019/Anette

Klass 2

I klassen arbetade vi med lång och kort vokal.  Vi läste om jätten, men den ska vi jobba mer med nästa gång.

Läxa: Läs sidorna 47 till 51 i läseboken.  Gör skrivövningan längst ner på sidan 32 i skrivboken och gör även sidan 33.

Klass 4

Vi arbetade med grammatikkopior och vi gjorde ett litet grupparbete om historia.

Läxa: Historia sid, 24-27 och skriv en berättelse om mannen i graven (kopia)

Gymnasiet

Vi gjorde läsförståelse, två sidor. Vi arbetade med argumentation enligt de sju stegen.

Läxa:  Jobba med de två resterande sidorna fårn kopiorna.