Läxa till 8 december/ Niki

9.00

Vi läste som vanligt vår högläsningsbok vilken vi bearbetade, sedan läste vi tre korta sägner som handlade om Gustav Vasas äventyr.

Jag har samlat in skrivböckerna.

Läxa: Legender, s. 19-21 uppg.1-4

 

10.30

Vi läste och diskuterade om drottning Margareta. Jag har samlat in Lingvaböckerna.

Läxa: Läs sidorna 100-103 och svara på frågorna. Diktamen från s.102 Bus på Akerhus, från Den lilla drottningen till i samma ålder.

Frågor

1. Vad tror du att Hansan tyckte om Kalmarunionen?

2. Hur kunde Margareta bli drottning över alla tre länder i Norden?

3. Varför ville drottning Margareta att Norden skulle vara ett enda land?

4. Hur gammal var Margareta när hon giftes bort med kung Håkan av Norge?

5. Margareta gifte aldrig om sig. Vad hade hänt om hon gjort det? Skulle hon få fortsätta att bestämma själv då?

 

12.00

Vi gick igenom läxan och barnen läste även upp sina fantasifulla berättelser. Deras skrivböcker har jag samlat in. Vi började på ett nytt tema, främmande världar, fantasy.

Läxa: Läs klart s. 28-43 och gör uppg. 1-7

 

13.30

Glöm inte bort att vi har lektion kl.12.00 på lördag eftersom det är luciaträning 13.30.

Barnens övningsböcker har jag samlat in för rättning.

Veckans bokstav är Ee, elefant, zebra, fågel, gren sten, ben, snabel, betar, äter.

Läxa: Läsebok: s.40-43 E-versen utantill.

Bokstavsbok: s.22-25