Läxa till 8 december/Anette

Klass 2

Vi jobbade med sidan 36-39 i läseboken och sidorna 26-27 i övningsboken.

Läxa:  Läsebok sid. 42 och övningsbok sid. 29

Klass 4

Vi gjorde sidorna 79 och 81 i övningsboken.

Läxa:  Läsebok sidan 162-165 och övningsbok sidan 80

Gymnasiet

Vi tittade på Tala ut från ur.se, andra programmet, och jobbade med de Sokartiska frågorna och med att mingla.  De ska skriva en debattartikel om det som gruppen The Yesmen håller på med.  I programmet beskrivs The Yesmen och deras aktiviteter.