Läxa till 1 december/ Niki

9.00

Läxa: Läs sidorna som handlar om sägner och gör uppgifterna 1-5 på s. 18.

 

10.30

Läxa: Lingva s. 28-31 Glöm inte att träna på diktamen på s. 30, det som vi ringade in.

 

12.00

Läxa: Läs sidorna 24-27 som handlar om Cannie Möller och gör uppg. 23-30.

 

13.30

Läxa: Läsebok: s.36-39 Alla läser A-sidan och försöker med B-sidan. Prata om vad som händer både i text och bild. Frågor som kan diskuteras kan vara: Var kommer rosen ifrån? Vad håller Siv i handen? Varför säger pappa aj? Lägger Elin rosen på stolen med flit?

Övningsbok: s. 23-27 Jag kommer att samla in övningsböckerna för rättning på lördag.