Läxa till 24 november/ Niki

9.00

De barn som inte kom på lektionen får läsa sidorna 13-14 och svara på frågorna 1-4.

Läxa: Uppgift 5 s. 14

 

10.30

Vi läste och pratade om sidorna 98-99 i historieboken och sedan gick vi igenom läxan.

Läxa: Lingva arbetsbok s. 21-24 Kunna stava till orden sjunga, sjunka, stjärna, skjorta, sjö, sju, sjätte och skönt. Repetera reglerna för sj-ljudet.

 

12.00

Läxa: Läs sidorna 19-23 och gör uppg. 15-19 på s. 23. Repetera reglerna för substantiv grupp 1 och 2.

 

13.30

Läxa: Läsebok: s. 32-35

Ö-bok: s. 18-22

Jag har samlat in bokstavsböckerna.