Προπαρασκευαστικά τμήματα σουηδικής γλώσσας

 Από το 2013 ο Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας Αθήνας διοργανώνει προπαρασκευαστικά τμήματα σουηδικών. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε μαθητές των οποίων τουλάχιστον ο ένας γονέας ή κηδεμόνας μιλά την σουηδική γλώσσα στο σπίτι και έχει δεσμούς με την Σουηδία, αλλά δεν χρησιμοποιεί σε σταθερή βάση τα σουηδικά στην καθημερινή επικοινωνία με το παιδί. Τα τμήματα αυτά συμβάλλουν, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν τις βάσεις της σουηδικής γλώσσας, να έρθουν σε επαφή με τα ήθη και τα έθιμα της Σουηδίας, αλλά παράλληλα βοηθούν και τους γονείς να είναι περισσότερο συνεπείς στην χρήση των σουηδικών. Τα προγράμματα υλοποιούνται στους χώρους του Σουηδικού Ινστιτούτου σε δίωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις διάρκειας 90 λεπτών με χρήση της σουηδικής και της  ελληνικής γλώσσας. Επίσης, διοργανώνονται και πρόσθετες δραστηριότητες, για να έλθουν οι μαθητές σε επαφή με την σουηδική κουλτούρα, όπως για παράδειγμα εξορμήσεις στην ύπαιθρο, εκπαιδευτικές εκδρομές, ο εορτασμός της Lucia, κ.α. Το σχολικό έτος αρχίζει τον Σεπτέμβριο και η λήγει τον Μάιο ή τον Ιούνιο ακολουθώντας τις ημερομηνίες του ελληνικού σχολικού έτους. 

Schema för förberedande svenska läsåret 2020-2021

Dag: Lördag      Plats: Svenska institutet, Mitsaion 9 

9.00 -10.30Lågstadiet (klass 1-3)/Helena
12.00 -13.30Mellanstadiet (klass 4-6)/Helena
13.30 -15.00Högstadiet/Gymnasiet (klass 7-9)/Helena

Σκοπός των προγραμμάτων είναι να κατακτήσουν οι μαθητές τις βάσεις της γλώσσας και να φτάσουν σε ένα τέτοιο γλωσσικό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στα προγράμματα που διεξάγονται στην Αθήνα και είναι αποκλειστικά σουηδόφωνα (kompletterande svenska). Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι οι μαθητές που ξεκινούν από χαμηλά επίπεδα να μπορέσουν μετά από τρία χρόνια να ενταχθούν σε αποκλειστικά σουηδόφωνο πρόγραμμα, γεγονός που προϋποθέτει ότι και οι γονείς οφείλουν να χρησιμοποιούν μόνο την σουηδική γλώσσα στο σπίτι. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι το ίδιο με εκείνο των σουηδόφωνων προγραμμάτων, αλλά δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στο να εξοικειωθούν σταδιακά οι μαθητές με την δομή και την λειτουργία της γλώσσας, ώστε να μπορούν να την κατανοούν και να την χρησιμοποιούν. Τα παιδιά ενθαρρύνονται παράλληλα να διαβάζουν βιβλία, να βλέπουν ταινίες και να ακούν ραδιόφωνο μαζί με τους γονείς τους για καλύτερη εξάσκηση στην γλώσσα.