Σουηδικά ως δεύτερη γλώσσα για παιδιά

All undervisning för våra elever som läser svenska som andraspråk sker i Svenska Kyrkans lokaler på Sotiros 7 i Plaka. Varje undervisningstillfälle är 2×45 minuter.

Τμήματα για παιδιά και εφήβους: Κάθε Σάββατο μία διδακτική ενότητα η οποία αποτελείται από δύο ακαδημαϊκές ώρες συνολικής διάρκειας 90 λεπτών (2 x 45 min.). Αυτά τα τμήματα προσδιορίζονται στα παιδιά που έχουν έμμεση σχέση με τη Σουηδία και τη γλώσσα, και ο στόχος είναι να μπουν στα κανονικά τμήματα του Kompletterande svenska. Πρέπει, δλδ, να υπάρχει γονέας που μιλάει Σουηδικά στο σπίτι με το παιδί.